Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Konta bankowe
Numery rachunków

UWAGA:

 

Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata.

Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek. 

 

 

Konto dochodów:

Wpłaty z tytułu kosztów sądowych, grzywien i opłat prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Nr rachunku: 32-10101238-0801032231000000

 

Konto sum na zlecenie

Wpłaty zaliczek na biegłych sądowych, ogłoszenia w prasie oraz wpisy do Krajowego Rejestru Spadkowego prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Nr rachunku: 21-10101238-0801031391200000

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

 

Konto wadiów, depozytów, kaucji i poręczeń majątkowych

Wpłat bezgotówkowych prosimy dokonywać na podane konta:

Lp

Waluta

Numer NRB

1

PLN

58 1130 1017 0021 1002 5690 0004

2

USD

31 1130 1017 0021 1002 5690 0005

3

EUR

15 1130 1017 0021 1002 5690 0002

4

CHF

42 1130 1017 0021 1002 5690 0001

5

GBP

85 1130 1017 0021 1002 5690 0003

Wpłat gotówkowych kaucji poręczeń majątkowych, wadiów i depozytów prosimy dokonywać na podane konto:
65 1240 6957 0111 0000 0000 1021 

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Nr rachunku: 96 1130 1192 0027 6158 5620 0001

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.