Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Podstawa prawna
Status prawny

 

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.10.2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407 ze zm.)

Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju  stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Sposób organizacji Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju  regulują w szczególności:
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 j.t. ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. z 2013 r., poz. 69 ze zm.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 ze zm.)


Sąd Rejonowy w  Busku- Zdroju  jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.

Do właściwości Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju należy rozpatrywanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego oraz spraw wieczystoksięgowych.
 
Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju – dla gmin: Bejsce, Busko-Zdrój, Chmielnik, Czarnocin, Gnojno, Kazimierza Wielka, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pacanów, Pierzchnica, Skalbmierz, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.