Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia arrow Wykaz inwentarza po Edwardzie Rasińskim
Wykaz inwentarza po Edwardzie Rasińskim
Dnia 15.10.2018 roku
Sygn. akt I Co 582/18
 
    Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku Wiesława Rasińska złożyła wykaz inwentarza po Edwardzie Rasińskim, numer PESEL: 54072014890, ostatnio zamieszkałym w Łagiewnikach gm. Busko - Zdrój, zmarłym 2 grudnia 2017 roku.

     Sąd informuje nadto, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, oraz, że spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, uprawnieni do zachowku lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza."

                                                              

 

                                                              Sędzia Sądu Rejonowego
                                                                        Piotr Wilk