Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia arrow Złożenie do depozytu sądowego - V Ns 53/18
Złożenie do depozytu sądowego - V Ns 53/18

OGŁOSZENIE

 

 Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej niniejszym ogłasza, że w sprawie do sygn. V Ns 53/18 z wniosku Wojewody Świętokrzyskiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 64.622,00 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa 00/100) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Królewicach gmina Bejsce, nr 477/1 o powierzchni 0,4294ha obj. KW nr KI1I/00006762/5,

 

która to nie posiada uregulowanego stanu prawnego postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 64.622,00 zł, która to kwota ma być wydana osobie lub osobom, które przedstawią tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości. Jednocześnie Sąd wzywa wierzyciela lub wierzycieli do odbioru depozytu.