Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia arrow Wykaz inwenarza po Edwardzie Rasińskim
Wykaz inwenarza po Edwardzie Rasińskim

OGŁOSZENIE

 

      Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku wnioskodawczynie Anna Wilkus i Justyna Boduszek złożyły wykaz inwentarza po Edwardzie Rasińskim, numer PESEL: 54072014890, ostatnio zamieszkałym w Łagiewnikach gm. Busko - Zdrój 

zmarłym 2 grudnia 2017 roku. Sąd informuje nadto, że ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, oraz, że spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, uprawnieni do zachowku lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Piotr Wilk