Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Mediacja arrow Mediacje - Kazimierza Wielka
Mediacje - Kazimierza Wielka

 

STAŁE SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE MEDIACJI

Uprzejmie informujemy, iż w siedzibie V Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w Kazimierzy Wielkiej - Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, oraz w siedzibie VII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju organizowane są stałe spotkania informacyjne w sprawie mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich.


Instytucja spotkania informacyjnego została przewidziana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z 21 maja 2008r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (art. 5 ust. 1). Spotkanie stanowi dodatkową formę zachęcania do mediacji lub wyboru innego rodzaju metody pozasądowego rozwiązania sporu poprzez informowanie poza rozprawą o możliwościach i korzyściach związanych z mediacją    i innymi metodami polubownego rozwiązywania sporów.

 

TERMINY SPOTKAŃ

 

Spotkania w sprawaych cywilnych w siedzibie V Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w Kazimierzy Wielkiej - Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju  przy ul. Tadeusza Kościuszki 3    - pok. nr 9 (parter),  w godzinach od 10.00 do 11.30  w dniach:

28.06.2018r.

19.07.2018r.

30.08.2018r.

20.09.2018r.

25.10.2018r.

29.11.2018r.

20.12.2018r.

Spotkania  w sprawach rodzinnych i nieletnich w siedzibie VII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Kazimierzy Wielkiej - Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju  przy ul. Tadeusza Kościuszki 3    - pok. nr 14 (I piętro),  w godzinach od 8.00 do 9.00  w dniach:

28.06.2018r.

18.07.2018r.

05.09.2018r.

04.10.2018r.

08.11.2018r.

13.12.2018r.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne.