Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia arrow Spis inwentarza spadku po Zafii Danucie Sagan
Spis inwentarza spadku po Zafii Danucie Sagan

 

Kazimierza Wielka, dn. 21lutego 2018 roku
Sygn. akt V Ns 18/18

 

Sąd Rejonowy w Busku Zdroju  V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w  Kazimierzy Wielkiej ogłasza, że w dniu 21 lutego 2018 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zofii Danucie Sagan, córce  Augustyna i Heleny, PESEL: 62031202389 zmarłej dnia 13 stycznia 2018 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej – Zagajów 63, gmina Czarnocin oraz poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.