Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia arrow Protokół spisu inwentarza po Andrzeju Michale Zasucha
Protokół spisu inwentarza po Andrzeju Michale Zasucha

 

Dnia 06.02.2018 roku
Sygnatura akt: I Ns 706/16

 

Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 19 października 2017 roku Komornik przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher sporządził protokół spisu inwentarza po Andrzeju Michale Zasucha, numer PESEL: 48031107299, ostatnio zamieszkałym w Piestrzcu, gmina Solec - Zdrój, zmarłym 15 listopada 2012 roku w miejscowości Radzionków. Sąd informuje nadto, że ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, oraz, że spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, uprawnieni do zachowku lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą też zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zaspisów windykacyjych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza - celem sporządzenia uzupełnijącego spisu inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Piotr Wilk