Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia arrow Wykaz inwentarza spadkodawcy Nikodema Łukasza Plebańskiego
Wykaz inwentarza spadkodawcy Nikodema Łukasza Plebańskiego

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt V Ns 144/16

 

 W trybie art. 636 [3] § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Busku Zdroju  V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w  Kazimierzy Wielkiej ogłasza, że w dniu 08 stycznia 2018 r. został złożony przez Bożenę Grudzień i Mariannę Plebańską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Nikodema Łukasza Plebańskiego (PESEL:70071507452), syna Zbigniewa  i Marianny, zmarłego dnia 06 listopada 2014 roku w Kazimierzy Wielkiej, ostatnio stale zamieszkałego w Kazimierzy Wielkiej.

 

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt V Ns 144/16.

 Pouczenie:

 1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 638 [1] § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem  mającym  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638 [1] § 3 pkt 2 k.p.c.);

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.