Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia arrow Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie z wniosku Heleny Krzyżkiewicz
Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie z wniosku Heleny Krzyżkiewicz

Dnia 22.11.2017roku
Sygn. akt I Ns 198/68

OGŁOSZENIE

 

      W Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Busku - Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 198/68 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Krzyżkiewicz z udziałem Krystyny Grabińskiej, Genowefy Kwaśniewskiej, Stanisławy Skowery, Leokadii Ferlas, Marianny Smolińskiej, Janiny Kukulskiej, Joanny Perek, Ryszarda Skowery, Ryszarda Szczukiewicza, Heleny Szczukiewicz, Heleny Teresy Szczukiewicz, Zofii Kwaśniewskiej, Stanisławy Skowery i Ireny Ferlas, o strwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, w przedmiocie wniosku o sprostowanie omyłki pisarskiej.

 

      Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców nieżyjących uczestników postępowania w sprawie sygn. akt I Ns 198/68 z wniosku Heleny Krzyżkiewicz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości położonych w Chmielniku, objętych postanowieniem Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z dnia 21.11.1968 roku w sprawie sygn. akt I Ns 198/68, bądź wykazali swoje natępstwo prawne po nieżyjących uczestnikach tego postępowania - pod rygorem przyjęcia, że odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z dnia 21.06.2017 roku o sprostowanie oczywistej omyłki w zakresie brzmienia nazwiska wnioskodawczyni został skutecznie doręczony - z upływem 3 miesięcznego terminu od chwili wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku tut. Sądu.

 

Sędzia Sąu Rejonowego
Piotr Wilk