Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Zasady przydziału spraw
Zasady przydziału spraw

Zasady przydziału spraw

I Wydział Cywilny
Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015r.,poz.2316).
Ponadto w I Wydziale Cywilnym SR w Busku Zdroju sprawy przydzielane są zgodnie z obciążeniem sędziów według godziny wpływu, w przypadku wpływu kilku spraw o tej samej godzinie - alfabetycznie.

II Wydział Karny
Przydział spraw zgodnie z treścią art. 351§1kpk są przydzielane według kolejności wpływu oraz według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r (Dz.U z 2015r.,poz.2316)
Sprawy przydzielenie są do referatów sędziów zgodnie z obciążeniem sędziego w Wydziale.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sprawy przydzielane są zgodnie z przepisami Działu III, Rozdział I, Oddział I Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, z dnia 23 grudnia 2015r.(Dz.U z 2015r.,poz.2316) zgodnie z podziałem czynności (po 2 sprawy z każdego repertorium dla każdego sędziego) według kolejności ich wpływu do sądu, w przypadku wpływu kilku spraw o tej samej godzinie - alfabetycznie.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r (Dz.U z 2015r.,poz.2316) według kolejności ich wpływu, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, oddzielnie dla każdego rodzaju dziennika, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego. W IV Wydziale Ksiąg Wieczystych przydział spraw następuje według konkretnych gmin położenia nieruchomości, z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi wszystkich spraw zarejestrowanych kolejno z jednego aktu notarialnego, zapewniających równy przydział spraw.

V Zamiejscowy Wydział Cywilny
Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015r.,poz.2316).
Wszystkie sprawy znajdują się w referacie Przewodniczącej Wydziału - zgodnie z zakresem czynności. Sprawy uchylone do ponownego rozpoznania przekazywane są do Sądu Rejonowego w Buku Zdroju I Wydział Cywilny

VI Zamiejscowy Wydział Karny
Przydział spraw dla sędziów następuje według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.06.2003 roku (Dz.U.2003.107.1007) – art. 351 kpk. oraz według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r (Dz.U z 2015r.,poz.2316).
Sprawy przydzielenie są do referatów sędziów zgodnie z obciążeniem sędziego w Wydziale.

VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015r.,poz.2316).
Wszystkie sprawy znajdują się w referacie Przewodniczącego Wydziału zgodnie z zakresem czynności. Sprawy uchylone do ponownego rozpoznania przekazywane są do Sądu Rejonowego w Buku Zdroju III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015r.,poz.2316).
Wszystkie wnioski wieczystoksięgowe znajdują się w referacie Przewodniczącej Wydziału.