Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Zasady przydziału spraw
Zasady przydziału spraw

Zasady przydziału spraw

 I Wydział Cywilny

1.      Zasady przydziału spraw ustala Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316).

§ 43

1. Sprawy są przydzielane referentom (sędziom i asesorom sądowym) losowo, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, przez narzędzie informatyczne działające w oparciu o generator liczb losowych, oddzielnie dla każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia przewidują inne zasady przydziału. Przydziału przez narzędzie informatyczne nie stosuje się, jeżeli tylko jeden sędzia lub asesor sądowy uczestniczy w przydziale spraw danego rodzaju.

2. Jeżeli w danym urządzeniu ewidencyjnym sprawy zostały podzielone na kategorie, przydział odbywa się oddzielnie dla każdej kategorii. Podział spraw na kategorie jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

II Wydział Karny

Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015 r.,poz.2316, z 2016 r., poz. 418, 517, 970 i 2070, z 2017 r., poz. 1527, 2481 oraz z 2018 r., poz. 656).

Sprawy przydzielenie są do referatów sędziów losowo zgodnie z obciążeniem sędziego w Wydziale.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wszystkie sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316, z późniejszymi zmianami) Dział III Rozdział I Oddział I przez narzędzie informatyczne.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r (Dz.U z 2015r.,poz.2316) według kolejności ich wpływu, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, oddzielnie dla każdego rodzaju dziennika, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego. W IV Wydziale Ksiąg Wieczystych przydział spraw następuje według konkretnych gmin położenia nieruchomości, z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi wszystkich spraw zarejestrowanych kolejno z jednego aktu notarialnego, zapewniających równy przydział spraw.

 

V Zamiejscowy Wydział Cywilny

Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015 r.,poz.2316, z 2016 r., poz. 418, 517, 970 i 2070, z 2017 r., poz. 1527, 2481 oraz z 2018 r., poz. 656).

Wszystkie sprawy znajdują się w referacie Przewodniczącej Wydziału - zgodnie z zakresem czynności. Sprawy uchylone do ponownego rozpoznania przekazywane są do Sądu Rejonowego w Buku Zdroju I Wydział Cywilny.

 

VI Zamiejscowy Wydział Karny

Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015 r.,poz.2316, z 2016 r., poz. 418, 517, 970 i 2070, z 2017 r., poz. 1527, 2481 oraz z 2018 r., poz. 656).

Sprawy przydzielenie są do referatów sędziów losowo zgodnie z obciążeniem sędziego w Wydziale.

 

VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015 r., poz.2316, z 2016 r., poz. 418, 517, 970 i 2070, z 2017 r., poz. 1527, 2481 oraz z 2018 r., poz. 656).

Wszystkie sprawy znajdują się w referacie Przewodniczącego Wydziału zgodnie z zakresem czynności. Sprawy uchylone do ponownego rozpoznania przekazywane są do Sądu Rejonowego w Buku Zdroju III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Sprawy przydzielane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r Dział III Rozdział I Oddział I (Dz.U z 2015r.,poz.2316,z 2016r,poz.418, 517, 970 i 2070, z 2017r., poz.1527, 2481 oraz z 2018r, poz.656).

Wszystkie wnioski wieczystoksięgowe znajdują się w referacie Przewodniczącego Wydziału.

Skargi rozpoznawane są przez SSR Ewę Bałys.