Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności arrow Ogłoszenie - spis inwentarza po Jarosławie Sławomirze Reder
Ogłoszenie - spis inwentarza po Jarosławie Sławomirze Reder

 

       Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju Wydział I Cywilny informuje, że w sprawie z wniosku Gminy Stopnica z udziałem Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o sporządzenie spisu inwentarza spadku zostało wydane postaniowienie z dnia 1 lipca 2016 roku sygn. akt I Ns 358/16 o spisie inwentarza po Jarosławie Słwomirze Reder PESEL 72011816194 zmarłym w dniu 21 stycznia 2011 roku w Busku - Zdroju, a ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Strzałków gmina Stopnica oraz po Marianie Reder zmarłym w dniu 14 stycznia 2011 roku w Busku - Zdroju a ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Strzałów gmina Stopnica, ząś wykonanie tego postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Katarzynie Blicharskiej. Osoby, które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pismny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.