Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nr Adm. 26-6/15 
dnia 16.11.2015 r.
 
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju na podstawie umowy ramowej nr 11/ZP-UR/2015 z dnia 23.10.2015 r. zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1. Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Busku - Zdrój

28-100 Busko - Zdrój, ul. Kościuszki 5

Tel. 41 370-18-15 do 19,  fax  41 370-18-15 do 19 wewn.200


2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Prowadzonego w celu zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju na podstawie umowy ramowej nr 11/ZP-UR/2015 z dnia 23.10.2015 r. zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie
CPV:  09300000-2  - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

 

3. Uzasadnienie wyboru:

Kryterium wyboru ofert – Cena 100%

Zgodnie  z art. 91 ust. 1 i w związku z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta niżej wymienionej Firmy jest ofertą z ceną najkorzystniejszą (cena - jedyne kryterium wyboru ofert).

 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
ul. 8-go Marca 6,
35-959 Rzeszów,
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą
w Skarżysku- Kamiennej,
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51,
26-110 Skarżysko – Kamienna