Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Przepisy prawne
Przepisy prawne

Polski system wymiaru sprawiedliwości - organizacja i sposób funkcjonowania

 • ustawa z dnia 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2052 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 ze zm.)
 • ustawa z dnia 25.07.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21.08.1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2007 nr 38 poz. 249 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1564 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1508 ze zm.)

 

Postępowanie przed polskimi sądami powszechnymi

 • ustawa z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.)
 • ustawa z dnia 06.06.1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24.08.2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 ze zm.)
 • ustawa z dnia 23.09.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1973 nr 27 poz. 152)
 • ustawa  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2006 nr 27 poz. 199)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012 poz. 524)

 

Normy etyczne