Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Poradnik Interesanta arrow Broszury informacyjne
Broszury informacyjne
Broszury wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Zamieszczone poniżej publikacje w przejrzysty sposób opisują prawa i obowiązki obywatela związane z wymiarem sprawiedliwości, takich jak:
- prawo do sądu,
- prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
- prawo do dwuinstancyjnego postępowania,
- prawo do poszanowania wolności i godnego traktowania,
- prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy,
- prawo do obrony,
- prawo do pomocy w postępowaniu,
- prawo dowodzenia,
- prawo do informacji,
- prawo do ugodowego zakończenia sprawy,
- prawo do wynagrodzenia niezgodnych z prawem decyzji sądu,
- obowiązek odpowiedniego zachowania,
- obowiązek mówienia prawdy,
- obowiązek terminowego dokonywania czynności,
- obowiązek stawiennictwa,
- obowiązek dostarczania dowodów,
- obowiązek ponoszenia kosztów procesu,
- obowiązek wykonania orzeczeń sądu.
Ponadto w broszurach zawarto informacje o systemie sądownictwa polskiego, prokuraturze i Trybunale Konstytucyjnym. Także o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz o składaniu skarg. Odpowiadają również na najczęściej zadawane pytania dotyczące postępowania cywilnego, karnego i sądowoadministracyjnego.
Broszury informacyjno-edukacyjne wraz z wzorami pism procesowych:
 
Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje
 została przygotowana przez Fundację Dzieci Niczyje i stanowi element kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.
Ta publikacja stanowi poradnik dla dzieci i młodzieży, które będą występowały przed sądem w roli świadka. Jest bogato ilustrowana i napisana językiem przystępnym dla młodych osób. Wyjaśnia ona:
- na czym polega zadanie świadka,
- z kim spotka się dziecko będące świadkiem,
- co dzieje się w sądzie w trakcie sprawy sądowej,
- jak wygląda pokój przesłuchań,
- co będzie się działo po zakończeniu sprawy w sądzie.
Ważne
Zaleca się, by w lekturze broszury towarzyszyła dziecku osoba dorosła zorientowana w procedurach sądowych, która odpowie na pytania i wątpliwości dziecka oraz będzie mogła przekazać informacje o potrzebach dziecka prokuratorowi lub sędziemu.
 
Broszury zostały wydane i opublikowane w ramach realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Ułatwianie dostępu do wymiaru Sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wersje broszur przeznaczone do druku: