Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Mediacja arrow Mediatorzy w sprawach cywlinych
Mediatorzy w sprawach cywlinych

 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych.

Przepisy o mediacji w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

W odróżnieniu od mediacji w sprawach karnych oraz z sprawach rozpatrywanych na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Zgodnie bowiem z k.p.c. (art. 1832 § 3). organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty: Pobierz plik

Kwestionariusz osobowyikona pdf
Wykaz mediatorów w sprawach cywilnychikona pdf