Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nr Adm. 350-6/13 
dnia 06.06.2013 r.
 
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju na podstawie umowy ramowej nr 4/ZP-UR/2013 zawartej w dniu 07 marca 2013r. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1. Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Busku - Zdrój

28-100 Busko - Zdrój, ul. Kościuszki 5

Tel. 41 370-18-15 do 19,  fax  41 370-18-15 do 19 wewn.200


2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Prowadzonego w celu zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju na podstawie umowy ramowej nr 4/ZP-UR/2013 zawartej w dniu 07 marca 2013r.  przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.    
CPV:  09300000-2  - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

 

3. Uzasadnienie wyboru:

Kryterium wyboru ofert – Cena 100%

Zgodnie  z art. 91 ust. 1 i w związku z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta niżej wymienionej Firmy jest ofertą z ceną najkorzystniejszą (cena - jedyne kryterium wyboru ofert).

 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

ENERGA - Obrót SA
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk
ocena  –  100 pkt

4. Pozostali  Wykonawcy, którzy złożyli  oferty:
            
PKP Energetyka SA
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
ocena 97,81 pkt


PGE Obrót SA
Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
Al. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
ocena 97,55 pkt


TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków          
ocena 97,43 pkt