Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Informacja o wynikach: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50g.
Informacja o wynikach: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50g.

 

Nr adm. 350-24/2011

Busko-Zdrój, dnia 2011-12-14

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH:

 

 

         Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, informuje, że w dniu 2011-12-13 o godz. 9:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50g dla Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na okres 24 miesięcy". Ocenę ofert zakończono w dniu 2011-12-13 o godz. 13:15.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 ze zm. - dalej ustawy) zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca:

 

Poczta Polska S.A. Centrum Poczty

Region Handlowy w Kielcach

pl. Niepodległości 2, 25-001 Kielce

 

w/w wykonawca otrzymał 100pkt (zaoferowana cena 255 930,40zł)

 

Pozostałe oferty:

Złożono tylko jedną ważną ofertę.

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wybranym wykonawcą zaostanie podpisana po 2011-12-14.