Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Załatw sprawę online arrow E-Sąd
Elektorniczne Postępowanie Upominawcze
Postępowanie to zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 do 50537), jako odrębne postępowanie w sprawach o zapłatę, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.
Poniżej publikujemy poradniki opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
 
Pozwy wnoszone elektronicznie rozpoznaje:
Sąd Rejonowy Lublin – Zachód VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin
tel.: 81 535 07 45, 81 535 07 46, 81 535 07 47, 81 535 07 48, 81 535 07 49, 81 535 07 51
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  www.e-sad.gov.pl