Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Wzory i formularze
Wzory i formularze
PISMA KIEROWANE DO SĄDÓW
 
Pisma składane do sądów powinny zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę nadawcy
- dane adresowe nadawcy (przydatny jest także numer telefonu)
- datę pisma,
- określenie sądu i adresata w sądzie (np. wydział, oddział)
- sygnaturę sprawy, jeśli została nadana (zazwyczaj jest ona umieszczana w lewym górnym roku korespondencji wysyłanej z sądu, również na kopercie pod datą),
- podpis nadawcy na oryginale i odpisach (kopiach) pisma,
- zazwyczaj ilość egzemplarzy składanego pisma jest zależna od ilości uczestników postępowania. Pismo wraz z ewentualnymi załącznikami składa się w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania plus jeden, który pozostaje w aktach sprawy
 
Wzory pism procesowych
W dziale Poradnik Interesanta zostały zamieszczone Broszury informacyjno – edukacyjne dotyczące postępowania cywilnego, karnego i sądowoadministracyjnego. Na końcu każdej z nich znajdują się wzory pism procesowych m.in. pozwu, wniosków, prywatnego aktu oskarżenia i środków odwoławczych.
Ponadto w dziale Bezpłatna pomoc prawna zamieściliśmy linki do poszczególnych działów informacyjnych strony internetowej prowadzonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na której m.in. zamieszczone są wzory pism z różnych dziedzin prawa.
 
Formularze przydatne w rekrutacji pracowników

Formularze dotyczące postępowań sądowych