Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Instrukcja obsługi
Instrukcja korzystania z serwisu

1. Przeglądanie stron

 

Obsługa serwisu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oparta jest na systemie dwupoziomowego menu. Wybranie głównej pozycji rozwija listę kategorii, w których  znajdują się pogrupowane tematycznie artykuły.

 

System menu  skłąda się z:

  • menu podręcznego
  • menu główngo

Menu podręczne umieszczone jest w górnej (nagłówek) i dolenej (stopka) części strony. Menu podręczne umożliwia szybszy dostęp do informacji często używanych.

 

Menu główne umieszczone jest w lewej części strony. Umożliwia ono przeglądanie wszystkich zawartych w serwisie informacji.

 

Aby przeglądać strony serwisu należy wybrać z menu głownego (lewa strona ekranu )interesującą pozycję s następnie jedną z wyświetlonych kategorii bądź artykułów.

 

Artykuły w serwisie zbudowane zostały wedlug jednego standardu. Tłustym drukiem zaznaczony jest tytuł artykułu. Pod nim może znajdować się data utworzenia dokumentu oraz kategoria w jakiej jest umieszczony. Poniżej znajduję się główna treść artykułu, a na jego końcu umieszczona została tabela z plikami do pobrania (o ile takie są niezbędne).

 

2.Pobieranie plików

 

Niektóre artykuły zawierają gotowe do pobrania plikii z  pełną treścią tych artykułów  bądź innymi niezbednymi informacjami. Aby pobrać plik należy ustawić kursor myszy nad ikonką pliku (system wyswietli wtedy informacje o rodzaju pliku) a następnie kliknąć nań myszką.


3. Moduł wyszukiwania


Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki (górna część strony) wpisać szukaną frazę i  nacisnąć klawisz enter. System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

 

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl


Pod głownym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

 

5. Słownik na stronie internetowej

 

 Słownik na stronie biuletynu informacji publicznej Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.W celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, poniżej zamieszczamy słownik skrótów używanych w niniejszym serwisie.

 

 

SŁOWNIK SKRÓTÓW
- BIP                    - Biuletyn Informacji Publicznej
- SA                     - Sąd Apelacyjny
- SSA                   - Sędzia Sądu Apelacyjnego
- SO                     - Sąd Okręgowy
- SSO                   - Sędzia Sądu Okręgowego
- SR                     - Sąd Rejonowy
- SSR                   - Sędzia Sądu Rejonowego
- SIWZ                 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- WE                     - Wspólnota Europejska
- NIK                    - Najwyższa Izba Kontroli
- e-Sąd (EPU)       - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, dla którego właściwy jest VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód
- CMS                   - z ang. Content Management System jest to system zarządzania treścią informacji w serwisie internetowym
- p. o.                  - pełniący obowiązki
- ePUAP               - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
- Newsletter        - jest to bezpłatnie przesyłana pocztą elektroniczną wiadomość, zawierająca informacje o nowych artykułach, które ukazują się w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Prenumerata Newslettera jest możliwa po kliknięciu słowa „Neswletter”, znajdującego się w prawym dolnym rogu niniejszego serwisu. Następnie należy podać swój adres e-mail, na który zostanie przesłany link w celu aktywacji subskrypcji. Po jego wciśnięciu otrzymamy informację, czy rejestracja przebiegła pozytywnie.