Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogloszenia
Ogloszenia
Spis inwentarza majątku spadkowdawca Tadeusz Janusz Nega

Sygnatura akt I Ns 558/18
Dnia 03.01.2019 roku

 

OGŁOSZENIE

Czytaj całość »
 
Wykaz inwentarza po Edwardzie Rasińskim
Dnia 15.10.2018 roku
Sygn. akt I Co 582/18
 
    Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku Wiesława Rasińska złożyła wykaz inwentarza po Edwardzie Rasińskim, numer PESEL: 54072014890, ostatnio zamieszkałym w Łagiewnikach gm. Busko - Zdrój, zmarłym 2 grudnia 2017 roku.
Czytaj całość »
 
Złożenie do depozytu sądowego - V Ns 53/18

OGŁOSZENIE

 

 Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej niniejszym ogłasza, że w sprawie do sygn. V Ns 53/18 z wniosku Wojewody Świętokrzyskiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 64.622,00 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa 00/100) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Królewicach gmina Bejsce, nr 477/1 o powierzchni 0,4294ha obj. KW nr KI1I/00006762/5,

Czytaj całość »
 
Wykaz inwenarza po Edwardzie Rasińskim

OGŁOSZENIE

 

      Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku wnioskodawczynie Anna Wilkus i Justyna Boduszek złożyły wykaz inwentarza po Edwardzie Rasińskim, numer PESEL: 54072014890, ostatnio zamieszkałym w Łagiewnikach gm. Busko - Zdrój 

Czytaj całość »
 
Ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Katarzyny Słopieckiej

Data 05.06.2018 roku
Sygn. akt I C0 66/18

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    Na podstawie art. 144 § kpc ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki - Katarzyny Słopieckiej, ostatnio stale zamieskałej w miejscowości Sobków przy ul. Spółdzielczej 4/11 kuratora w osobie jej małżonka - Jarosława Słopieckiego celem reprezentowania interesów dłużniczki w postępowaniu egzekucyjnym, jaki prowadzi przeciwko niej pod sygn. akt Km 438/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher z wniosku Cezarego Jakubowskiego.

Czytaj całość »
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 17