Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Załatw sprawę online arrow E - Księga Wieczysta
Elektroniczna Księga Wieczysta
Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło projekt informatyczny Nowa Księga Wieczysta, w ramach którego istnieje przeglądarka ksiąg wieczystych udostępniona
w sieci publicznej Internet pod adresem: ekw.ms.gov.pl  Jest to portal podsystemu dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.
System informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych wykonany
i eksploatowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
i hipotece oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
W księdze wieczystej gromadzone są dane określone ustawą i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
Informacje ogólne, instrukcję korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych, odpowiedzi na pytania oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/